BOBAR radio

Bobar radio je okrenut je urbanoj populaciji, sa programskom šemom koja je prilagođena poslovnim ljudima, aktivnoj potrošačkoj populaciji, učesnicima u saobraćaju i mladima. U eteru, i po drugim platformama, * Bobar radio* emituje isključivo kvalitetnu domaću i stranu zabavnu muziku.

Streamitter.com


Welcome to the new Streamitter website. We have improved the online radio experience for you. Enjoy listening to thousands of radios all over the world.


More radio's from Bosnia and Herzegovina  


We love radio.
Listen to thousands of online radio webstreams.