Balkan Hip Hop Radio - Banja Luka

O nama Balkan Hip-Hop Radio je pokrenut da se promoviše doma?a Hip-Hop muzika tj. sa prostora bivše Jugoslavije jer su jezici kojim se govori na tim prostorima ako ne isti, onda veoma sli?ni i lako razumljivi. Zna?i prvenstveno smo mislili na muzi?ke scene Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, BiH i Makedonije. Jedan od razloga pokretanja radija pored promovisanja je ograni?enost ljudi da slušaju drugu scenu, jer nemaju prilike da se upoznaju sa muzikom iz komšiluka. Što zna?i da Slovenci slušaju Slovensku scenu, Hrvati Hrvatsku, Srbi Srpsku scenu itd. Zato smo mi tu! Po?eli smo sa radom 1. Marta 2011. godine, sa ograni?enim vremenom rada, ali smo kroz nekoliko mjeseci prešli na emitovanje od 24h. Sa trenutnom ekipom radija imamo pokrivene ?etiri države odnosno Srbiju, BiH (Republika Srpska i Federacija), Hrvatsku i Makedoniju. Tako?e imamo spoljne saradnike iz Slovenije i Crne Gore, ali ne kao stalne ?lanove ekipe. Tražimo nove DJeve, naro?ito iz Slovenije i Crne Gore, pa ako mislite da ste prava o


Streamitter.com


Welcome to the new Streamitter website. We have improved the online radio experience for you. Enjoy listening to thousands of radios all over the world.


More radio's from  


We love radio.
Listen to thousands of online radio webstreams.