RTV-KD Kozarska Dubica

DUB RADIO po?eo je sa radom 1973. godine pod nazivom Radio stanica Bosanska Dubica. U skromnim prostorijama nekadašnjeg kina "Kozara" ?etiri radinika proizvodila su svega nekoliko sati vlastitog programa. Preseljenjem radija u glavnu ulicu u gradu zaposleno je još radinka, pove?an broj sati emitovanog programa, a radio-stanica postala sastavni dio Radio-Televizije Kozarska Dubica u okviru preduze?a Centar za informisanje i kulturu. Tokom tri i po decenije rada DUB RADIO postao je ku?a od ugleda i povjerenja i sastavni dio svakodnevnog života gra?ana Kozarske Dubice. Emituje program 24 ?asa dnevno.

Streamitter.com


Welcome to the new Streamitter website. We have improved the online radio experience for you. Enjoy listening to thousands of radios all over the world.


More radio's from Bosnia and Herzegovina  


We love radio.
Listen to thousands of online radio webstreams.