ZET

Multimediální projekt ZET pat?í do skupiny Lagardere Active ?R, základními pilí?i je zpravodajsko-informa?ní byznysový web ZET.cz a vysílání Studio ZET. To je dostupné na internetu, nebo prost?ednictvím FM pásma na frekvencích rádia BBC, jehož zna?nou sou?ástí je vysílání BBC World Service. ?eské vysílání Studia ZET probíhá 2x3 hodiny denn? mezi 8 - 11 a 13 - 16 hodinou. ZET se zam??uje ?ty?i základní tematické okruhy – byznys, v?du, kulturu a spole?nost. Cílí na uživatele a poslucha?e z vyššího a st?edního managementu, vedoucí pracovníky a lidi s vyšším vzd?láním.

Streamitter.com


Welcome to the new Streamitter website. We have improved the online radio experience for you. Enjoy listening to thousands of radios all over the world.


More radio's from Czech Republic  


We love radio.
Listen to thousands of online radio webstreams.