Seyr FM

Radyoculukta yeni bir seyr sloganıyla yola çıkan Seyr FMin misyonu, milli ve manevi duyarlılıklarımız doğrultusunda, medeniyetimize ait değerleri gelecek nesillere taşımak, inancımızın bize yüklediği temel sorumluluk bilinci ve estetik bakış açısıyla, doğru bilgiyi, gönül öncülerinin yol gösterimciliğinde, çağın tüm iletişim imkanlarını kullanarak yeryüzüne yaymaktır.


Streamitter.com


Welcome to the new Streamitter website. We have improved the online radio experience for you. Enjoy listening to thousands of radios all over the world.


More radio's from  


We love radio.
Listen to thousands of online radio webstreams.