Radio Vizioni

RAdio Vizioni është Stacion lokal vepron në Podujeve dhe ne disa qytete të Kosovës ka shtrirje te frekuences edhe ne F. Kosovë,Obiliq,Vushtrri dhe ne Prishtinë .
Radio Stacioni është themeluar me 13 shtator 2000 .
Ka program 24 orë dhe mund të degjihet edhe ne www.radio-vizioni.com si dhe ne platformen digitale TV diaspora .

Streamitter.com


Welcome to the new Streamitter website. We have improved the online radio experience for you. Enjoy listening to thousands of radios all over the world.


More radio's from Serbia  


We love radio.
Listen to thousands of online radio webstreams.