Radio Shun.es

Radio Shun.es is a Romani & non-Romani community radio. Its aim is to help civil movements create a more inclusive, healthier, liveable societies and environments. Its music profile focuses mainly on Romani, world and electronic music. Shun.es would like to create a common platform of various musical genres, artists and their followers, thus bringing them, their countries and cultures closer to each other.
‘Shunes’ means “Do you listen?” or “Listen!” in Romani language.
Its imaginary base is on the legendary Es Vedra, the island with exceptional magnetic energy close to Ibiza. Shun.es is a magic gateway between the electronic sounds of the Universe and the emotional folk melodies of the Earth”.
The interactive earmark of Shun.es is that each aired song can be introduced by anyone, who uploads a voice message on the website with a comment, wish or nice memory related to the song.
We make our own manufactured content with the appreciation of physical and mental health consciousness as well as vegetarian and vegan ** life views. We consider it as an important task to strengthen environmental awareness, so the server of Shun.es backs up on 100% renewable, carbon dioxide-free energy.
We respect religions, worldviews, inclusive religious groups based on universal love and fraternity. We stand in solidarity with other minority groups, eg. to sexual minorities.
We are openly looking for applications from organizations, bloggers, activists, and content creators who would contribute to any of these goals, who would further color the Radio Shun.es program palette.

HUNGARIAN - MAGYAR
A Radio Shun.es egy közösségi rádió, amit roma és nem roma emberek közösen készítenek. Célja, hogy segítse a civil mozgalmakat egy mindenki számára befogadóbb, egészségesebb, élhetőbb társadalom és környezet kialakításában. Zenei profilja elsődlegesen a roma, a világ- és az elektronikus zenére fókuszál. Szeretne közös platformot teremteni a különböző zenei műfajok művészeinek, követőinek, hogy közelebb hozza egymáshoz őket, kultúráikat és országaikat.
“Shunes” cigány nyelven azt jelenti: “Hallod?” vagy “Hallgasd!”.
Képzeletbeli bázisa az Ibiza mellett található legendás Es Vedra szigete, ami Ibiza mellett található és kivételes mágneses energiával bír. A Shun.es zeneileg egy mágikus átjáró az univerzum elektronikus hangjai és a Föld érzelmekkel teli népzenei dallamai között.
A Shun.es interaktív védjegye, hogy a műsorhoz bárki hagyhat hangüzenetet a weboldalon, ami lehet például egy észrevétel, egy üzenet, vagy dalküldés valakinek.*
Saját gyártású tartalmainkat a testi és lelki egészségtudatosság valamint a vegetáriánus és vegán életszemléletet fontosságának elismerésével készítjük. Fontos feladatunknak tekintjük a környezettudatosság erősítését, így a Shun.es működését biztosító szerverünk 100%-ig megújuló, szén-dioxid-kibocsátás-mentes energiával működik.
Tiszteljük az egyetemes szereteten alapuló, testvériséget hirdető vallásokat, világnézeteket, inkluzív egyházi csoportokat. Szolidaritást vállalunk más kisebbségi csoportokkal, pl. a szexuális kisebbségekkel. A feminista és transzfeminista mozgalmakat egyik legfontosabb szövetségesünknek tekintjük.

Nyitottsággal várjuk azon szervezetek, bloggerek, aktivisták, tartalomkészítők jelentkezését, akik hozzájárulnának a fenti célok bármelyikéhez, színesítenék a Radio Shun.es műsorpalettáját.

*A hangüzenetek moderálást követően kerülnek adásba.


Streamitter.com


Welcome to the new Streamitter website. We have improved the online radio experience for you. Enjoy listening to thousands of radios all over the world.


More radio's from  


We love radio.
Listen to thousands of online radio webstreams.