Radio LUZ

Akademickie Radio LUZ to stacja radiowa Politechniki Wroc?awskiej. W Akademickim Radiu Luz na pewno znajdziecie co? dla siebie. Sport, kultura, polityka... Chcemy poszerza? i rozbudza? Wasze zainteresowania. Dziennikarze Akademickiego Radia Luz nie boj? si? porusza? spraw trudnych i cz?sto kontrowersyjnych- przejmuj?ce reporta?e przykuwaj? uwag? niejednego s?uchacza. Na naszej antenie tworzone s? tak?e poradniki, dzi?ki czemu ka?dy s?uchacz mo?e wynie?? wiele cennej, praktycznej wiedzy. Nie zapominajmy jednak o najwa?niejszym: o wiadomo?ciach! Od 8:30 co dwie godziny dostarczamy wam naj?wie?szych informacji. Mówimy o tym, co najistotniejsze dla studentów.

Streamitter.com


Welcome to the new Streamitter website. We have improved the online radio experience for you. Enjoy listening to thousands of radios all over the world.


More radio's from Poland  


We love radio.
Listen to thousands of online radio webstreams.