Radio Eurostar

Themeluar në vitin 1996 me një eksperiencë 24 vjeçare në tregun shqiptar ne jemi radio EuroStar.

Transmetojmë në valët: 94.4 FM dhe mbulojmë 85% të territorit shqiptar me sinjal.


Streamitter.com


Welcome to the new Streamitter website. We have improved the online radio experience for you. Enjoy listening to thousands of radios all over the world.


More radio's from  


We love radio.
Listen to thousands of online radio webstreams.