Rádio Klasika

Rádio Klasika, siedmy okruh Slovenského rozhlasu, je digitálna programová služba venovaná klasickej hudbe všetkých období a žánrov: od stredoveku cez klasicizmus až po hudobnú modernu, od klavírnych miniatúr cez vokálne koncerty až po symfónie. Vysielame v dvojhodinových blokoch, ktoré sa počas jedného týždňa opakujú vždy v iných časoch a postupne sú nahrádzané novými.

Streamitter.com


Welcome to the new Streamitter website. We have improved the online radio experience for you. Enjoy listening to thousands of radios all over the world.


More radio's from Slovakia  


We love radio.
Listen to thousands of online radio webstreams.