Mária Rádió Erdély

A romániai Mária Rádió is a Világcsalád kezdeményezésére és támogatásának köszönhetően jött létre, majdnem egyidőben a magyarországi és a vajdasági Mária Rádióval. 2002-ben egy olaszországi csoport érkezett Nagyváradra, az ottani Mária Rádió képviseletében. Két hét elteltével, Szatmári Ferenc hivatalos felkérést kapott a romániai Mária Rádió elnöki posztjára. 2003-ban részt vehetett az Olaszországban háromévenként megrendezésre kerülő nemzetközi kongresszuson, amely után világossá vált számára, hogy "igent" kell mondania erre a felkérésre. Két feltétellel vállalta el ezt a nagy feladatot. Az egyik feltétel az volt, hogy két külön nyelven, azaz románul és magyarul, 50-50 százalékban, két különálló projektként induljon el a rádió, a másik pedig, hogy a székhely Nagyváradon legyen. Nagy meglepetés volt mindenki számára, amikor két hónap elteltével már úgy látszott, hogy Nagyváradon lenne egy szabad frekvencia is. És valóban, az Olaszországban kimondott "igen" után kisebb-nagyobb, de valóságos csodák sorozata által kezdett el felépülni minden. A segítség mindig olyan helyről érkezett, ahonnan senki sem számított rá. Ebből is az látszik, hogy a Mária Rádió a Szűzanya ajándéka, az Ő műve.

Random radiosStreamitter.com


Welcome to the new Streamitter website. We have improved the online radio experience for you. Enjoy listening to thousands of radios all over the world.


More radio's from Romania  


We love radio.
Listen to thousands of online radio webstreams.

Streamitter