BBC Radio Cymru 2

MWY o gerddoriaeth, MWY o chwerthin a MWY o ddewis.

Gwasanaeth cerddoriaeth ac adloniant digidol yn cynnig mwy o ddewis i siaradwyr Cymraeg.

Mae Radio Cymru 2 yn darlledu o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 6.30am ac 8.30am, ar ddydd Sadwrn rhwng 7am a 9am, ac ar fore Sul rhwng 8am a 10am, er mwyn cynnig y dewis gorau a mwyaf eglur posib.

Streamitter.com


Welcome to the new Streamitter website. We have improved the online radio experience for you. Enjoy listening to thousands of radios all over the world.


More radio's from United Kingdom  


We love radio.
Listen to thousands of online radio webstreams.