วัดปากบ่อ - FM91.75 WatPakBo

วัดปากบ่อสันนิษฐานว่า สร้างเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. ๒๓๕๒ มีอายุประมาณ ๒๐๓ ปี โดยมีเจ้าพระยาบดินเดชา (สิงห์)ที่สมุหนายก ปลายรัชกาลที่๓ ถึงต้นราชกาลที่๔ เป็นผู้ถวายที่ดินและจัดสร้างขึ้น เมื่อครั้งยกทัพไปตีนครเวียงจันทร์แตก และได้ทำการกวาดต้อนเชลยศึกจากนครเวียงจันทร์มาไว้ที่ตำบลสวนหลวง ต่อมาจึงได้สร้างวัดขึ้นมา เพื่อให้ชาวบ้านได้ทำบุญตามขนบธรรมเนียมประเพณี

Streamitter.com


Welcome to the new Streamitter website. We have improved the online radio experience for you. Enjoy listening to thousands of radios all over the world.


More radio's from Thailand  


We love radio.
Listen to thousands of online radio webstreams.