ஊரி தமிழ் வானொலி Uri Ta҈mil҈ Radio

♪♫♪♫♫ ❤ * ♥❤ ❤ ❤ ❤ Welcome to—«•°ஊரி தமிழ் வானொலி°•»—«•°Uri Tamil தமிழ் Radio°•»—உலகத் தமிழர்களின் உறவுப் பாலமாய், உங்கள் உணர்விற்கு வலுச் சேர்க்கும் வண்ணம் - புதுமைகளின் புரட்சியாய் புரட்சி படைக்கிறது உங்கள் புரட்சி வானொலி╠♥•♫ ❤ * ♥ ❤
http://www.ஊரிதமிழ்வானொலி.com

Streamitter.com


Welcome to the new Streamitter website. We have improved the online radio experience for you. Enjoy listening to thousands of radios all over the world.


More radio's from Switzerland  


We love radio.
Listen to thousands of online radio webstreams.