Ραδιοφωνία Κισσάβου 97,8

Ο σταθμός μας εκπέμπει το αθλητικό του πρόγραμμα από τις 3 Μαϊου 2004 και ήδη έχει συγκεντρώσει τα κολακευτικότερα σχόλια αλλά και το ενδιαφέρον των ακροατών, κάτι που φαίνεται έμπρακτα από την καθημερινή τους επαφή και συμμετοχή στις εκπομπές, μέσω των πολλών τρόπων επικοινωνίας που έχουν μαζί μας. Συμμετοχή που μας δίνει ένα επιπλέον κίνητρο να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά προς αυτή την κατεύθυνση την οποία και χαράξαμε εξ αρχής και από την οποία δεν σκοπεύουμε να παρεκκλίνουμε σπιθαμής… Παράλληλα, μέσα από το διαδίκτυο (www.rk978.gr) και φυσικά από μία σειρά ανάλογων πόρταλς φιλοξενίας ραδιοφωνικών.

Streamitter.com


Welcome to the new Streamitter website. We have improved the online radio experience for you. Enjoy listening to thousands of radios all over the world.


More radio's from Greece  


We love radio.
Listen to thousands of online radio webstreams.