RADIO DIALOG

To, co czyni nas ludzi wyjątkowymi, to umiejętność prowadzenia merytorycznych dyskusji, wymiany myśli, życiowych doświadczeń i zadawanie pytań, na które często nie ma łatwych odpowiedzi.

W Radiu Dialog stoimy na straży najważniejszej wartości, jaką jest niczym nieskrępowana wolność.

Zapraszamy do rozmowy!